La marquesa d’O – Heinrich von Kleist

verd

Un home molt honorable viola una dona

bonica que està desmaiada, la dona es

queda embarassada i perd l’honor, i l’home

honorable vol rectificar la malesa casant-s’hi.

Com que és del 1808 li perdono la barbaritat,

i fins i tot li dono un quadrat de color verd

Anuncis